Asbest Inventarisatie

Posted on by

Wij realiseren de asbest inventarisatie conform aan het artikel van 6 maart 2006 en het decreet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de 10de April 2008. Onze expertise richt zich naar industriëlen, instellingen en particulieren.

Op basis van de bestaande plannen en het bezoek aan het pand, worden monsters genomen van de verdachte materie . Het monster wordt geanalyseerd door een erkend laboratorium die het gevaar ervan bepaalt.

Na de inspecie wordt een technisch rapport opgemaakt, vergezeld van een management plan.

Indien nodig kunnen wij , in geval van werken , een bestek opmaken, de beste intervenant zoeken en het verwijderingsproces volgen.

Energie-prestatie-certificaat (EPC) en electrisch certificaat

 Nieuwe verplichting vanaf de 1ste Januari 2015

Het EPC certificaat drukt de energieprestaties van een gebouw uit volgens verschillende indicatoren (energie-efficiëntieklasse, primair energieverbruik , hernieuwbare energie, CO2,…)en bevat aanbevelingen voor verbetering.

De verplichting om de EPC indicatoren te vermelden in de verkoops-en verhuuradvertenties biedt de kandidaat kopers en huurders de mogelijkheid om zich goed te informeren.

Bij de verkoop van een gebouw is het ook verplicht om een elektrisch nalevingscertificaat te verlenen.