Wie moet een asbestinventaris uitvoeren

Posted on by

Volgens de wet moet elke werkgever ter beschikking van de werknemers dat zij gebruik maken van een asbestinventaris van het gebouw waarin zij werken.

De eerste die bij deze verordening betrokken is, zijn uiteraard de bedrijven, de administratieve instellingen, de gemeenten, de scholen, de ziekenhuizen, de verenigingen van mede-eigenaren,

Het individu is ook onderworpen aan deze wet als hij vraagt handel om tussenbeide te komen thuis (rondtrekkende, Roofer, schoorsteenVeger,…)

Het is nuttig om een asbestinventaris uit te voeren alvorens een bezit te verwerven om te weten of heeft het asbest geen verontreiniging. Het is de gezondheid van de koper. Bovendien kan in het geval van verwerking of sloop de kosten van de sanering te groot zijn in verhouding tot de aankoopwaarde van het onroerend goed.