Asbestinventarisatie

Posted on by

Er is inventaris en inventaris!

De asbestinventaris omvat een groot aantal missies die enorm verschillen in omvang en doel.

Een eerste type van inventaris is ontworpen om werknemers te beschermen in hun normale beroepen, een ander, destructief, kan zich voorbereiden op renovatie of sloop.

Falcon & C ° heeft de nodige expertise om dit soort complexe studies uit te voeren.

De visuele asbestinventaris

Het wordt uitgevoerd in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 16 maart 2006 en de orde van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 10 april 2008. Het beoogt de bescherming van werknemers tegen de Risico's van blootstelling aan asbest tijdens hun gebruikelijke activiteiten op hun werkplek.  Deze inventaris moet ter beschikking worden gesteld van het personeel en van de interne arbeidsvoorwaarden.

Het is beperkt tot zichtbare en toegankelijke materialen zonder schade.

Voorraad voor verwerking of sloop

Ook wel "destructieve inventaris", is het verplicht voor het begin van een interventie op een verdachte materiaal of in een verdachte plaats (Zie ook AR van 16 maart 2006). Deze inventaris gaat veel verder dan een klassieke inventaris. Het wordt uitgevoerd in een onbezet gebouw om renovaties of sloopwerkzaamheden uit te voeren.

Geen enkele contractant kan dit werk beginnen zonder, tegen ontvangstbevestiging, de asbestinventaris te hebben ontvangen